Toimitusehdot

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Finnaudio / Ideaviihde Oy (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden ja palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

2 § Sähköiset tilaukset

Myyjä voi antaa ostajalle käyttäjätunnukset, joiden perusteella tilausten tekeminen voi tapahtua sähköisesti internetissä. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Asiakkaan pyytäessä myyjä on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Asiakas on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella, vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan- tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa myyjä on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.

3 § Toimitus

Tilaukset toimitetaan asiakkaalle käyttäen kuljetusyhtiötä, toimituskulut on ilmoitettu ostoskori-sivulla. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Kuljetusvaurioista, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida seitsemän (7) vuorokauden kuluessa toimituspäivästä.

4 § Toimitusaika

Ellei toimitusajasta ole erikseen sovittu, myyjä toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.

KAIKKIEN VERKKOKAUPASTA TILATTUJEN TUOTTEIDEN TOIMITUSAIKA ON 7-14 ARKIPÄIVÄÄ. HETI saatavilla olevat tuotteet toimitetaan myös saman ajan puitteissa.
HETI saatavilla olevat tuotteet löytyvät myymälästämme ja niitä voi tulla sieltä noutamaan. Verkkokauppa tilaukset toimitamme myös heti saatavilla olevien tuotteiden osalta 7-14 arkipäivässä.

Mikäli toimitus viivästyy yli kaksikymmentä (20) arkipäivää ja viivästys johtuu myyjästä, eikä kysymys ole 11§:ssä tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä kahtakymmentä (20) arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka myyjä on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, myyjällä on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle.

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaan 14pv. palautus oikeus tuotteille. Palautuksesta on sovittava erikseen myyjän kanssa. Palautusoikeus koskee koskee avaamattomia myyntipakkauksia.

5 § Maksuehdot

Rekisteröidyillä jälleenmyyjillä maksuehto on 10 pv netto laskun päiväyksestä ellei erikseen ole muuta sovittu.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta tai myyjä toteaa saatavansa vaarantuneen, myyjällä on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Myyjän viivästyskorko on 13% viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain.

Ei-jälleenmyyjä-asiakkailla maksutavoiksi nettisivujemme kautta tilattaessa käyvät seuraavat maksutavat:

5.1 § MAKSUT MAKSUKAISTAN KAUTTA

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Maksukaistan verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Kortilla maksettaessa verkkokauppa toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä toimittaa tuotteet asiakkaalle. Visa, Visa Electron ja MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paybyway Oy toimii myyjänä ja maksun saajana, ja vastaa täten korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. Yrityksellämme ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Korttimaksamisessa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode –todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan. Lue lisää Maksukaista-palvelusta: http://www.maksukaista.fi

5.2 § MAKSUTAVAT MAKSUKAISTAN KAUTTA

Maksukaistan kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit sekä Jousto ja Everyday. Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 %). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com. Everyday-joustoluotto: Everydayn luottoraja on väh. 300 eur ja luotto on voimassa toistaiseksi. Maksu kerralla ensi kuun lopussa (tällöin ei kuluja) tai kk-erissä. Kk-erissä minimisuoritus 1/5 laskun loppusummasta, eräpäivän jälkeen avoimelle saldolle lasketaan 5 % kuukausikorkoa. Todellinen vuosikorko tyypilliselle 500 euron luottomäärälle on 48,52 %. Lisätietoja Everydaystä osoitteessa www.everyday.fi. Maksukaistan yhteystiedot Maksukaista, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4) Sähköposti: asiakaspalvelu@maksukaista.fi Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16) Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

6 § Omistusoikeus

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Myyjällä on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tuote on luovutettu tämän hallintaan taikka toimitettu ostajan osoittamaan paikkaan tai osoitteeseen.

7 § Takuu

Yleensä Myyjän myymillä tavaroilla on valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä myyjään.

Eräiden tavaroiden osalta Myyjä voi hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä tavaroista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä myyjään.

Takuupalvelun osalta, silloin kun myyjä sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava:

Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja takuuvaihdetun/korjatun laitteen palautuskulut myyjä.

Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole myyjän suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole toisin sovittu.

Myyjän tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.

Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

8§ Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat myyjän toimittamia, ellei myyjä nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Kaikki myyjän myymät tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaran osalta riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.

Myyjän vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Ostajalla ei ole oikeutta korvaukseen viivästyksestä, joka alittaa 11 arkipäivää. Virhetilanteissa myyjän vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, myyjän valinnan mukaan. Myyjä ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

Mikäli kuluttaja, jolle ostaja on myynyt tai luovuttanut edelleen myyjän toimittaman tavaran, kuluttajasuojalain perusteella kohdistaa vaatimuksia suoraan myyjään tavarassa olevaan virheen johdosta, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle, mitä tämä mahdollisesti joutuu kuluttajalle suorittamaan, mikäli samat vaatimukset ostajan itsensä esittäminä eivät näiden ehtojen tai muun ostajan ja myyjän välisessä sopimuksesta johtuvan syyn tai vastuunrajoituksen takia olisi myyjää kohtaan tehokkaita.

Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista Finnaudion nettisivujen käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.

9 § Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myyjän alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Myyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

10 § Palautukset

Palautuksia on kolmenlaisia: Kaupallisia, virhetoimituksiin ja takuupalveluihin liittyviä. Kaikista palautuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen.

11 § Tilauksen peruuttaminen

Mikäli Ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä myyjälle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun tilaus on merkattu olevan käsittelyssä ja asiakas on tästä saanut sähköpostitse ilmoituksen. Myyjä ei ole vastuussa asiakkaan sähköpostiosoitteen toimivuudesta.

12 § Erimielisyydet

Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.